مرکز ترک اعتیاد تهران-دکتر شاه محمدی - مرکز ترک اعتیاد تهران-دکتر شاه محمدی
  • تلفن شیفت صبح:

انواع مواد مخدر

مواد توهم زا

مواد سستی زا

مواد نیروزا

تشخیص اعتیاد

نمونه‌های ادرار،پلاسمای خون، بزاق و عرق فرد بیمار میتواند برای تست تشخیص اعتیاد استفاده شود.اینکه تا چه مدت پس ازآخرین مصرف ماده مخدر تست تشخیص اعتیاد صحت دارد به میزان و نوع ماده ی مصرفی و ویژگی‌های فردی مانند سن، میزان متابولیسم، حجم توده بدنی و تناوب مصرف بستگی دارد.

بیشتر بدانید...

روش‌های درمان اعتیاد

روش سم‌زدایی

بیشتر بدانید

ترک اعتیاد با بستری شدن

بیشتر بدانید

کم‌کردن تدریجی موادمخدر

بیشتر بدانید

ترک اعتیاد با استفاده از دارو

بیشتر بدانید

روانشناسی و مشاوره

گروه درمانی

خانواده درمانی

مشاوره درمانی

روش ماتریکس(ترک شیشه)

مشاوره قبل از اعتیاد

مراقبت‌های پس از ترک اعتیاد

ورزش‌های مناسب

خودآگاهی

تحمل خماری

عوارض ناشی از اعتیاد

بیماری‌های ناشی از اعتیاد

اعتیاد و سنکوپ

اعتیاد و نشئگی

اعتیاد و خماری